Sparande

Du kan välja hur du vill att dina fonder, din privata pensionsförsäkring och din tjänstepension ska förvaltas. Antingen väljer du traditionell livförvaltning, sparande med garanti eller så väljer du fondförvaltning.

Att spara i försäkring ger möjlighet att planera sin ekonomi på långsikt. Försäkringssparande är en skattegynnande sparform. Skattefördelarna har bl.a. att göra med att sparandet eller placeringen av tillgångar sker över en längre tid. Sparförsäkringar delas in i tre skatteklasser:

Pensionsförsäkringar (P)

 

Kapitalförsäkringar (K)

Sparförsäkring eller riskförsäkring som saknar avdragsrätt, men har andra skattemässiga fördelar. Inte minst i situationer när det gäller arv eller gåva.

Kapitalpensionsförsäkringar (K/P)

Kapitalpensionsförsäkringar är ett mellanting mellan pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Denna sparfond går inte att nyteckna.