Sjuk- & Olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är bra att ha när du drabbas av en sjukdom eller olycka. Du får ett omfattande ekonomiskt skydd i dessa lägen. Försäkringen som du förhoppningsvis har via din arbetsgivare är sällan tillräcklig. Därför är det bra att teckna en sådan försäkring som komplettering.