Livförsäkring

Genom att teckna en livförsäkring kan din familj få en ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Beloppet betalas ut när du går bort. Pengarna kan exempelvis göra det möjligt för familjen att bo kvar osv.