Barnförsäkring

En barnförsäkring ska ge ersättning både vid sjukdom och vid olycksfall. Viktiga delar i barnförsäkring är ersättning för:

-          Bestående skador (medicinsk invaliditet)

-          Arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

-          Ersättning om barnet blir långvarit sjuk

I alla barnförsäkringar finns det undantag och begränsningar. En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades. Därför ersätts oftast inte medfödda sjukdomar. Vissa av försäkringsbolagen erbjuder en tilläggsförsäkring som ger viss ersättning även vid medfödda sjukdomar. Det bästa är att försäkra barnet så fort som möjligt innan några problem har visat sig.