Konceptet US utvalda Förvaltare är ett samarbete mellan US/Ascensus och tre noggrant granskade och utvärderade förvaltare av fond-i-fonder. Konceptet syftar till att ge kunden god avkastning på sitt försäkringssparande men samtidigt minska förvaltarrisken genom att placera kapitalet i färdiga modellportföljer och hos flera förvaltare.

 

För att uppnå en bättre riskspridning och förvaltning kombineras US egna Ascecsusfonder och de utvalda förvaltarnas fonder i olika portföljer. Dessa erbjuds för sparande inom fondförsäkring. Portföljerna är konstruerade så att de ska matcha kundernas risknivå och placeringshorisont. US erbjuder våra kunder ett nytt och attraktivt sätt att kunna kombinera flera olika aktiva förvaltare.

 

Ett råd bestående av sex representanter från både US och deras rådgivare tillsattes för att utvärdera ett tiotal konkurrerande förvaltare. Sex olika parametrar låg till grund i utvärderingen av varje förvaltarbolag, som därefter poängsattes utifrån bland annat avkastning, förvaltarkompetens och avgifter.

 

De sex viktigaste parametrarna är:

-          Avkastning

-          Förvaltarkompetens/trovärdighet i förvaltningen

-          Förvaltaravgift/totala kostnader

-          Tillgänglighet på försäkringsbolag

-          Ägarbild/bolagsledning/myndighetskontakt

        (ev. sanktioner)/kapitaltäckningskvot

-          Klagomål/rykte

 

 

Kort om US utvalda förvaltare:

 

"US erbjuder fyra aktivt förvaltade fonder i fondfamiljen Ascensus med olika inriktning och risknivå. Ascensus Balanserad, Offensiv och Trend förvaltas i enlighet med vår framtida syn på aktiers och räntebärande värdepappers attraktivitet i olika marknader och regioner. Ascensus Stabil förvaltas utifrån en risktstyrd modell där stor vikt läggs vid historisk risk och avkastning. Vår förvaltning beseras på en gedigen process och med lång samlad erfarenhet. Vi har en stark övertygelse i de investeringar vi gör, därför blir även våra innehav långsiktiga. I vårt koncept känner vi ett stort förtroende för de förvaltarna som kommer att vara valbara jämte Ascensus".

 

"Cicero Fonders allokeringsfonder förvaltas enligt en makrostyrd allokeringsstrategi där exponeringen fördelas mellan aktier, räntor och olika regioner. Cicero Fonders aktiva allokeringsfilosofi har sedan starten 2005 varit mycket framgångsrik. Framförallt har allokeringsfonderna historiskt sätt klarat av större nedgångar på börsen på ett framgångsrikt sätt. Cicero Fonder strävar ständigt efter att utveckla sin förvaltningsstrategi och har under den senaste tiden anammat en ny, modern, investeringsfilosofi, som innebär att Cicero arbetar mer med kostnadseffektiva investeringar som terminer, börsnoterade fonder samt indexfonder. Vi på Cicero Fonder tycker det skall bli intressant att jobba med United Securities och hoppas att mäklarkollektivet skall uppskatta vår investeringsstrategi".

 

"JRS Fonders fokus är Aktiv Tillgångsallokering. Valet av olika tillgångsslag och fördelning dem emellan är centralt för en långsiktigt god värdetillväxt. Vår väl beprövade investeringsprocess bygger på en fundamental och kvantitativ analys som kompletteras med input från vårt globala nätverk av topprankade internationella analytiker och strateger. I arbetet med portföljkonstruktion utgår vi från mandat och fonder som är noggrant utvalda via vår process för mandat och fondanalys. - Det är med stor respekt vi tar oss an uppdraget och vår förhoppning är att vi ska bidra till att förenkla för kunderna och generera en trygg och konkurrenskraftig värdeväxt, säger Torbjörn Söderberg chefsstrateg och ansvarig förvaltare på JRS Fonder".

"Vi på Navigera är mycket stolta över att vara med i US utvalda förvaltare då konceptet fokuserar på kvalitetssäkrade förvaltningstjänster. Vi tror på aktiv förvaltning, vilket återspeglas i alla våra fond-i-fonder, vars investeringar övervägande representeras av fonder med hög Active Share, dvs de med stora avvikelser mot sitt respektive jämförelseindex. Vår övertygelse är att välskötta bolag på sikt kommer att utvecklas bättre än marknaden som genomsnitt. Vårt mål är att hitta förvaltare som kan identifiera de bolagen och vågar avvika från marknaden. Som ett komplement till våra fond-i-fonder erbjuder vi Dynamicafonderna, som är aktivt förvaltade blandfonder som förenklar aktiemarknadens möjligheter med räntemarknadens trygghet".