Klicka på rubriken Fondfaktablad ovan så kommer du till alla US utvalda förvaltare och fakta kring dem.

ASCENSUS Stabil

Information kring fonden

Ascensus Stabil är en aktivt förvaltad fond som fokuserar på att ge en stabil avkastning till en lägre volatilitet än traditionellt förvaltande bland- och aktiefonder. Fonden kan med fördel utgöra en bas i kundens sparande och kombineras med andra fonder i syfte att erhålla önskad risknivå. Fonden placerar huvudsakligen i andra fonder, till exempel hedgefonder och multi-strategifonder. 

ASCENSUS Balancerad

Information kring fonden

Ascensus Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond som normalt placerar hälften i aktier och hälften i ränteplaceringar. Fonden kan, beroende på marknadsförutsättningar, placera mellan 30 till 70 % i aktier. Fonden placerar huvudsakligen i andra fonder och även direkt i obligationer.

 

ASCENSUS Trend

Information kring fonden

Ascensus Trend är en aktivt förvaltad blandfond som normalt placeras med 75 % mot aktieexponering och 25 % mot ränteexponering. Beroende på marknadsförutsättningar kan fonden öka och minska exponering mot aktier mellan 55 % till 95 %. Fonden placerar huvudsakligen i andra fonder och normalt även direkt i obligationer. 

ASCENSUS Offensiv

Information kring fonden

Ascensus Offensiv är en aktivt förhandlad global fond som normalt placerar 100 % i aktier, varav cirka 20 % i svenska aktier. Beroende på marknadsförutsättningar kan fonden placera upp till 20 % i räntebärande placeringar. Fonden placerar huvudsakligen i andra fonder.