Vi på försäkringshuset Amb & Co AB tror på en aktiv förvaltning med riskspridning. Majoriteten av våra kunder är inte speciellt aktiva när det kommer till deras sparande. Antingen hamnar de i en alldeles för försiktig fond för ett långsiktigt sparande eller i en obalanserad fond med kraftiga upp- och nedgångar. Vi vill hjälpa våra kunder att göra en smart investering med sitt sparkapital. Därför har vi som medlem i vår samarbetsorganisation Tydliga uttryckt önskemål om att få ett verktyg där våra kunder kan få hjälp med en aktiv förvaltning av fonder. Vi har därför ett nära samarbete med värdepappersbolaget United Securities (US) som tillhandahåller denna tjänst.

 

Kunderna ska få hjälp med en långsiktig och bra avkastning vilket kommer leda till att de får behålla mer vid en uppgång och minska förlusterna vid en nedgång. Detta har lett till att flera förmedlarorganisationer så som Tydliga, Hjerta och Säkra inlett ett samarbete med United Securities för att få fram den bästa och flexiblaste fondbytestjänsten på marknaden. Läs mer om US utvalda förvaltare och hur de togs fram under fliken United Securities till vänster.