TGL – Tjänstegruppliv

TGL är en livförsäkring som betalas av arbetsgivaren. Sker ett dödsfall före pensionering utbetalas ett engångsbelopp till efterlevande. Ett vanligt förekommande förmånstagarförordnande är:

1.       Maken/ Makan/ Registrerande partner

2.       Barn/ Barnbarn

3.       Föräldrarna

För att TGL ska betalas ut till den efterlevandes sambo eller annan förmånstagare, måste den anställda skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Annars betalas beloppet inte ut automatiskt.

Försäkringsskyddet gäller så länge han/ hon är anställd, även om han/ hon är sjuk eller föräldraledig. Kan även gälla vid tjänsteledighet, men inte vid studier.