TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

TFA är en säkerhet för dig som är arbetsgivare. Om någon av dina anställda skadar sig på jobbet är det bra att ha en TFA i ryggen.

Försäkringen omfattar:

-          Arbetsfall, olycksfall som inträffar under arbetstid.

-          Färdolycksfall, olycksfall som inträffar till eller ifrån arbetet.

-          Arbetssjukdom, som kan uppkomma eller försämras till följd av arbetet.

TFA omfattar anställda arbetare, anställda tjänstemän samt företagare.