Sjukvårdsförsäkring

Med en sjukvårdsförsäkring får du som kund tillgång till privata vårdgivare. Försäkringen ger rätten till snabb och bra vård. Fördelen är att du som kund slipper köerna i den vanliga vården. Du har tillgång till all den vård som behövs för att bli frisk oavsett om det handlar om eftervård, sjukgymnast eller psykolog.

Försäkringsbolagen hjälper till att boka tid för undersökning och operation etc. De ordnar fram läkare och annan behandling som kan tänkas behöva. Förutom att du har rätt till den vård som behövs ersätts kostnaderna av försäkringsbolaget.