Reseförsäkring

Reseförsäkring ingår i hemförsäkringen, men det ger endast ett minimalt reseskydd. Genom att teckna ett tillägg inför en resa, erbjuder försäkringsbolagen ett bättre skydd exempelvis avbeställningsskydd, ersättningsresor vid sjukdom, ersättning vid stöld av bagage, transport till sjukhus och mycket mer.

När en reseförsäkring tecknas är det viktigt att välja en reseförsäkring som täcker alla viktigt delar av resan.