ITP – Industrins och handelns tilläggspension

ITP kan delas upp i två grundspalter beroende på när du är född.

 

ITP 1

Anställda tjänstemän som är födda 1979 eller senare ingår i ITP 1

Innehåller:

-          Ålderspension

-          Sjukpension

-          Familjepension

-          Återbetalningsskydd

 

ITP 2

Anställda tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare ingår i ITP 2

Innehåller:

-          Ålderspension

-          Sjukpension

-          Familjepension

Den anställda har dessutom ITPK som innehåller

-          Kompletterade ålderspension

-          Återbetalningsskydd

-          Familjeskydd

 

Alternativ ITP

Anställda med ITP 2 som tjänar över tio prisbasbelopp, kan komma överrens med arbetsgivaren om att alternativ ITP eller ITP 1 ska gälla. Anställda med ITP 1 har alltid premiebestämd ålderspension, oberoende storlek på lön. Anställda med ITP 2 har tre olika alternativ att välja mellan:

ITP 2 för hela lönen

Gäller om den anställda inte väljer något annat alternativ. Den anställda har förmånsbestämd ålders- och familjepension för hela lönen.

Alternativ ITP

ITP 2 för delar av lönen + alternativ ITP i annat försäkringsbolag, så kallad tiotaggarlösning. Väljer den anställda alternativ ITP kan han/ hon inte återgå till ITP 2 för hela lönen under pågående anställning.

ITP 1 för hela lönen

Den anställda kan välja att ha helt premiebestämd ålderspension. Den anställda kan inte återgå till något till något av de andra alternativen under pågående anställning.