Gruppförsäkring

Som medlem i Tydliga har Försäkringshuset Amb & Co AB möjlighet att erbjuda er kunder ett stort utbud av förmånliga produkter där ni kan komplettera ert försäkringsskydd till förmånliga villkor. Finns inget krav på att ni måste tillhöra en stor organisation eller vara anställd hos en stor arbetsgivare utan alla våra kunder ges denna möjlighet. 

Gruppförsäkring är ett förmånligt sätt att försäkra de anställda och sin familj en trygg framtid om något oförutsätt skulle inträffa. Den ger ett bra skydd till en lägre premie än individuella försäkringar och kompletterar de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar.