Försäkringshuset Amb & Co AB startade sin verksamhet 1995 och har sedan dess skapat många goda relationer med företag och privatpersoner.

Vi arbetar i huvudsak med företagarens och anställdas personliga försäkringsskydd, såsom tjänstepensioner (pensionssparande och sjukförsäkring), kapital-, liv- och sjuk/olycksfallsförsäkring.

Vår ambition är att göra det svåra enkelt, hålla en hög servicenivå till er kunder, stor som liten, trots avancerade och kompetenskrävande försäkringslösningar.

Vi är medlemmar i förmedlarorganisationen Tydliga som är en av Sveriges största förmedlarorganisationer inom försäkring och finansiella tjänster, med sina ca 115 förmedlare på olika orter runt om i Sverige. De flesta arbetar under sina egna företagsnamn.