Gruppförsäkring

Vi är medlemmar i förmedlarorganisationen Tydliga som är en av Sveriges största förmedlarorganisationer inom försäkring och finansiella tjänster, med sina knappt 250 förmedlare på drygt 91 olika orter runt om i Sverige. De flesta arbetar under sina egna företagsnamn. Vi på Försäkringshuset Amb & Co har tillsammans med vår samarbetspartner Tydliga AB upphandlat gruppförsäkringar där du som kund enkelt kan komplettera ditt och familjens försäkringsskydd genom mobilt bankID. Följande försäkringar kan du teckna:

 • Betalskydd via Maiden Life
 • Bo kvar försäkring Liv 500.000 via Maiden Life
 • Bo kvar försäkring Liv 1 000.000 via Maiden Life
 • Barn- och ungdomsförsäkring, enbarn via Euro Accident
 • Barn- och ungdomsförsäkring, flerbarn via Euro Accident
 • Livförsäkring mot fullt arbetsför via Euro Accident
 • Livförsäkring mot fullt arbetsför via Movestic
 • Olycksfallsförsäkring via Euro Accident
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring mot fullt arbetsför via Movestic
 • Sjukvård självrisk 500 kr - Privataccess Silver via Euro Accident
 • Sjukvård självrisk 1 500 kr - Privataccess Silver via Euro Accident
 • Sjukförsäkring kort: utbet. 48 mån mot fullt arbetsför via Movestic

Tryck här för att teckna gruppförsäkring

 

Vänligen kontakta Försäkringshuset Amb & Co om du har frågor!